JMPS
Janssen Mechanical Project Support
Janssen Mechanical Project Support
Algemene voorwaarden

JMPS maakt gebruik van de Regeling van de verhouding tussen Opdrachtgever en adviserend ingenieursbureau, zoals gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te 's Gravenhage op 29 juni 2001 (RVOI-2001).
Deze voorwaarden zullen bij afgifte van een offerte meegeleverd worden.

HomeDienstenOverReferentiesContacteer onsAlgemene voorwaarden